Naturbrukets byggnader

Ämneskod: NAR

Ämnet naturbrukets byggnader omfattar allt från enklare lagerbyggnader, maskinhallar och hästsportanläggningar till högteknologiskt utrustade specialbyggnader, till exempel djurstallar och växthus. Väl fungerande byggnader har ett stort värde för människors och djurs välbefinnande samt för produktion och produktkvalitet. Byggnaderna representerar stora värden, varför underhåll, reparationer samt om- och tillbyggnader måste utföras med yrkeskunnande och noggrannhet. I ämnet behandlas underhåll och tillbyggnad av naturbrukets byggnader samt användning och skötsel av byggnadernas tekniska utrustning.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet naturbrukets byggnader ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra byggnads- och underhållsarbeten på byggnader, sköta anläggningar och hantera teknisk utrustning. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om byggmaterial, verktyg och arbetsteknik samt om underhåll av material. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om byggnaders funktion och konstruktion samt om lagstiftning inom området. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kunskaper om hur dessa kan underhållas.

Praktiskt arbete, praktiska övningar och fältstudier ska ingå i undervisningen. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett yrkesspråk, förmåga att följa ritningar, hantera material och använda verktyg, maskiner och redskap på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt.

Undervisningen i ämnet naturbrukets byggnader ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika byggmaterials egenskaper, funktion och användning.
 2. Förmåga att välja byggmaterial för olika ändamål samt att beräkna materialåtgång och kostnader.
 3. Förmåga att utföra drift-, underhålls- och byggnadsarbete på byggnader och byggnaders utrustning samt på anläggningar.
 4. Förmåga att använda och vårda verktyg och maskiner som används i samband med byggarbeten.
 5. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till miljön.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Kunskaper om byggnaders kulturhistoriska och estetiska värden.
 8. Förmåga att förhålla sig till ekonomiska kalkyler kopplade till anläggningars drift och underhåll.
 9. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.

Kurser i ämnet

 • Byggnadsunderhåll, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
 • Hästsportanläggningars skötsel och drift 1, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
 • Hästsportanläggningars skötsel och drift 2, 100 poäng, som bygger på kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Byggnadsunderhåll NARBYA0 100
Hästsportanläggningars skötsel och drift 1 NARHAS01 100
Hästsportanläggningars skötsel och drift 2 NARHAS02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .