Naturturism

Ämneskod: NAM

Ämnet naturturism handlar om hur natur- och kulturmiljöer kan nyttjas för rekreation, naturupplevelser och företagande. I ämnet ingår vägledning i samband med vistelse i naturen, arrangerade aktiviteter och besök i naturbrukets olika miljöer.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet naturturism ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att bedriva verksamhet för individer och grupper i natur- och kulturmiljöer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att förstärka naturupplevelser och förmedla kunskap om biologiska samband i naturen. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar serviceanda och social förmåga.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att med olika metoder planera, genomföra och utvärdera naturturismaktiviteter för olika målgrupper. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att välja, använda och vårda utrustning och teknik i samband med verksamheten.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att informera och berätta om växter, djur och om ekologiska samband i naturen. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om ledarskap och kommunikation samt om hur människor fungerar i grupp. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap om värdskap och service samt hur naturen kan nyttjas i samband med rekreation och rehabilitering.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller för olika natur- och kulturmiljöer, om allemansrätten och om naturturism på annans mark samt hur affärsverksamheter kan utvecklas inom ramarna för gällande regelverk. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för andra människors säkerhet i samband med arrangerade aktiviteter samt förmåga att förebygga och vidta åtgärder vid olycksfall och tillbud.

Genom övningar i realistiska situationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att vägleda andra till rikare naturupplevelser samt förmåga att använda redskap och utrustning för olika aktiviteter. Praktiska övningar ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet, första hjälpen och livräddning. Genom vistelse och exkursioner i olika natur- och kulturmiljöer ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om naturen och förmåga att iaktta och upptäcka naturens mångfald.

Undervisningen i ämnet naturturism ska ge eleverna förutsättningarna att utveckla följande:

 1. Kunskaper om naturturismens olika metoder samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika aktiviteter efter deltagarnas förutsättningar.
 2. Förmåga att levandegöra och förmedla kunskaper om naturen och därigenom vägleda andra till upplevelser i natur- och kulturmiljöer på ett yrkesmässigt sätt.
 3. Kunskaper om ledarskap och kommunikation och om hur människor fungerar i grupp samt förmåga att möta deltagare på ett serviceinriktat sätt med tydlig målgruppsanpassning.
 4. Kunskaper om samband mellan natur och hälsa och hur naturen kan nyttjas i samband med rekreation, friskvård och rehabilitering.
 5. Förmåga att välja, använda, vårda och underhålla redskap och utrustning för olika aktiviteter.
 6. Kunskaper om olycksrisker och säkerhetsåtgärder samt förmåga att förebygga och vidta åtgärder vid olycksfall och tillbud.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller för olika natur- och kulturmiljöer samt förutsättningar för naturturism på annans mark.
 8. Kunskaper om utveckling av affärsverksamheter med inriktning mot naturturism.

Kurser i ämnet

 • Naturturism 1, 100 poäng. Naturturism 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturguidning 1.
 • Naturturism 2, 100 poäng, som bygger på kursen naturturism 1.
 • Naturturism 3, 100 poäng, som bygger på kursen naturturism 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Naturturism 1 NAMNAT01 100
Naturturism 2 NAMNAT02 100
Naturturism 3 NAMNAT03 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .