Naturbruk

Ämneskod: NAA

Ämnet naturbruk behandlar naturbrukets olika yrkesområden. Naturbruk omfattar verksamheter för produktion av varor och tjänster. Ämnet är en orientering inom naturbrukets olika yrkesområden. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet samt hur naturen kan brukas på ett resurssnålt och hållbart sätt.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet naturbruk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturbrukets olika yrkesområden och arbetsmiljöer samt om produkter och tjänster inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om naturbrukets betydelse för livsmedelsförsörjning, produktion av råvaror av olika slag samt för natur- och landskapsvård. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om återvinningens och avfallshanteringens betydelse för en hållbar utveckling. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse för vad det innebär att arbeta inom naturbruk samt förståelse för vad naturbrukets produktion av varor och tjänster betyder i samhället. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturresurser används inom naturbruk.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet inom naturbrukets olika områden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter och använda redskap och annan teknisk utrustning. Undervisningen ska leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt och med hänsyn till miljön.

Fältstudier inom naturbrukets olika arbetsmiljöer ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska omfatta praktiska arbetsuppgifter inom naturbruket. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om säkerhet, arbetsmiljö, miljöhänsyn samt hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet att samtala om brand- och elsäkerhet.

Undervisningen i ämnet naturbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika yrkesområden och arbetsmiljöer inom naturbruket.
  2. Kunskaper om naturbrukets produkter och tjänster.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom naturbruket på ett säkert sätt och med hänsyn till miljön.
  4. Förståelse av hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till en hållbar utveckling.

Kurser i ämnet

  • Naturbruk, 200 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Naturbruk NAANAT5 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .