Körsång 2

Kurskod: MUSKÖS02S Poäng: 100

Kursen körsång 2 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4–5 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald körtyp.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .