Instrument eller sång 3

Kurskod: MUSINS03S Poäng: 100

Kursen instrument eller sång 3 omfattar punkterna 1–2, 4, och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 samt musicerande inför och kommunikation med publik. I kursen behandlas avancerade färdigheter inom valt instrument eller i sång.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .