Ensemble 2

Kurskod: MUSENS02S Poäng: 100

Kursen ensemble 2 omfattar samtliga mål under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald eller valda ensembleformer och genrer.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .