Musik

Ämneskod: MUK

Ämnet musik behandlar skapande och gestaltande arbete med musik. Ämnet handlar om vokal, instrumental och digital musik från olika tider och kulturer. I ämnet ingår eget musicerande efter noter och på gehör samt att utforma musikproduktioner.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper inom musikområdet samt förmåga att gestalta musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets musikutbud samt om musikens utveckling genom olika tidsepoker och andra kulturers musiktraditioner. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att identifiera och tolka budskap i olika former av musik. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om musik och musikaliska stildrag från olika tider och kulturer.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med musik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att musicera efter noter och på gehör. Eleverna ska också ges möjlighet att själva skapa musik samt utveckla ett personligt musikaliskt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta i musikaliska sammanhang. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och gestalta musik.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om etik i samband med musikproduktion. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi och arbetsmiljöns betydelse i samband med musikutövande.

Fältstudier och eget musicerande ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om sin egen och andras musikaliska gestaltning samt om budskapet i olika former av musik.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om musik och musikaliska stildrag från olika tider och kulturer.
  2. Förmåga att musicera efter noter och på gehör.
  3. Förmåga att kommunicera och samspela med andra i musikaliska sammanhang.
  4. Förmåga att skapa och arrangera musik, instrumentalt och digitalt.

Kurser i ämnet

  • Musik 1, 100 poäng.
  • Musik 2, 100 poäng, som bygger på kursen musik 1.
  • Musik – specialområde, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
  • Musikproduktion, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Musik 1 MUKMUS51 100
Musik 2 MUKMUS52 100
Musik – specialområde MUKMUS50S 100
Musikproduktion MUKMUP5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .