Arrangering och komposition 1

Kurskod: MUIARA01 Poäng: 100

Kursen arrangering och komposition 1 omfattar punkterna 1 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på musikaliska former och punkterna 6–8. I kursen behandlas grundläggande kunskaper.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .