Modersmål

Ämneskod: MOS

Ämnet modersmål behandlar språklig kommunikation på modersmålet i olika sammanhang och för olika syften. I ämnet behandlas också kunskaper om kulturer, samhällen och områden där modersmålet talas, utifrån ett jämförande perspektiv.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt sin förmåga att kunna anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna få möta och utveckla kunskaper om olika typer av texter på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin läsförmåga, sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar på modersmålet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad samt fördjupar sin ord- och begreppsförståelse.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla kunskaper om kulturer, samhällen och områden där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att tala och skriva på modersmålet.
  2. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  3. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter för olika syften.
  4. Förmåga att diskutera samt reflektera över kultur, samhälle, geografi och natur i områden där modersmålet talas, utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Kurser i ämnet

  • Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Modersmål 1 MOSXXX51 100
Modersmål 2 MOSXXX52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .