Motor- och röjmotorsåg

Ämneskod: MOO

Ämnet behandlar arbete med motorsåg och röjmotorsåg samt sågens konstruktion och funktion. Centralt i ämnet är säkerhet i arbete och användning av skyddsutrustning.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet motor- och röjmotorsåg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om motorsågens och röjmotorsågens konstruktion och funktion samt förmåga att utföra arbetsuppgifter med motor- och röjmotorsåg. Motorsåg och röjmotorsåg används inom naturbruket i arbetet med skogsvård och avverkning, vid skötsel och underhåll av utemiljöer samt inom natur- och landskapsvård.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om utrustningens konstruktion och funktion samt förmåga att tolka instruktioner för arbete med motor- och röjmotorsåg. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om de lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med användning av motor- och röjmotorsåg. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra säkerhetskontroller samt sköta och underhålla den tekniska utrustningen. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter med motor- och röjmotorsåg på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Praktiska övningar och praktiskt arbete med motorsåg och röjmotorsåg ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera och samtala om olycksrisker och säkerhet i samband med användning av motor- och röjmotorsåg.

Undervisningen i ämnet motor- och röjmotorsåg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om den tekniska utrustningens konstruktion och funktion.
  2. Kunskaper om risker i arbete med motorsåg och röjmotorsåg samt om lagar och andra bestämmelser.
  3. Förmåga att utföra säkerhetskontroller, service och underhåll av den tekniska utrustningen.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter med motorsåg på ett ergonomiskt och säkert sätt.
  5. Förmåga att utföra arbetsuppgifter med röjmotorsåg på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Motorsåg, 100 poäng.
  • Röjmotorsåg, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Motorsåg MOOMOT5 100
Röjmotorsåg MOOROJ5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .