Moderna språk

Ämneskod: MON

Ämnet moderna språk innefattar en stor mängd olika språk. I ämnet ingår kommunikation på det valda språket samt kunskaper om de områden i världen där språket används.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda språket i olika situationer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar både reception, vilket innebär att förstå talat och skrivet språk, samt produktion och interaktion, vilket innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Dessutom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kulturer och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska så långt som möjligt bedrivas på målspråket. I undervisningen ska eleverna i första hand få möta talat språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att samspela med andra och med stöd av digitala verktyg. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förståelse av målspråket samt förmåga att tolka innehållet.
  2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket.
  3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
  4. Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Kurser i ämnet

  • Moderna språk, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Moderna språk MONXXX5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .