Mobila arbetsmaskiner

Ämneskod: MOB

Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete. Ämnet behandlar vidare körteknik, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet mobila arbetsmaskiner ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med mobila arbetsmaskiner samt kunskaper om maskinernas uppbyggnad och arbetssätt. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra fordonsvård och daglig tillsyn. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur modern navigationsutrustning och tillsatsutrustning används.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom anläggningsarbete samt förmåga att förhålla sig kritisk till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet mobila arbetsmaskiner ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
 2. Förmåga att köra och manövrera fordon i olika trafikmiljöer.
 3. Kunskaper om olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 5. Förmåga att göra riskbedömningar samt att utföra egenkontroll av arbetsuppgifterna.
 6. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 7. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 8. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 9. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär inom yrkesområdet.
 10. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.

Kurser i ämnet

 • Bandschaktare, 100 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
 • Grävmaskiner, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning 2 eller kursen marken och växternas biologi. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna anläggningsförare 1, anläggningsförare 2, anläggningsförare 3 eller anläggningsförare 4.
 • Hjullastare, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning 2 eller kursen marken och växternas biologi. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna anläggningsförare 1, anläggningsförare 2, anläggningsförare 3 eller anläggningsförare 4.
 • Teleskoplastare, 100 poäng, som bygger på kursen hjullastare.
 • Väghyvel, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning – vägbyggnad.

Kurser

Namn Kod Poäng
Bandschaktare MOBBAN0 100
Grävmaskiner MOBGRV0 200
Hjullastare MOBHJU0 200
Teleskoplastare MOBTEL0 100
Väghyvel MOBVAG0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .