Människan

Ämneskod: MNN

Ämnet människan behandlar människors sociala och kulturella tillhörighet samt levnadsvillkor. I ämnet ingår demokratiska normer och värderingar och hur de kommer till uttryck i lagar och andra bestämmelser. Centralt i ämnet är förhållningssätt och bemötande i mötet med människor.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människors sociala och kulturella tillhörighet samt förmåga att möta människor. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor skapar sociala sammanhang och formas av samhällen och kulturer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur värderingar och attityder lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen och grupper av människor. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och bemöta människor från olika kulturer och sociala sammanhang.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om människors levnadsvillkor och hur de påverkar vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för alla människors lika värde och möjligheter att delta i samhället. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser.

Fältstudier och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges tillfällen att reflektera över och samtala om människors lika värde, attityder och värderingar samt om människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet människan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om människors sociala och kulturella tillhörighet.
  2. Kunskaper om människors levnadsvillkor.
  3. Förmåga att möta samt bemöta människor från olika kulturer och sociala sammanhang.

Kurser i ämnet

  • Människan, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Människan MNNMAN5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .