Medieproduktion

Ämneskod: MEO

Ämnet medieproduktion behandlar produktion och tekniker inom medieområdet. Ämnet handlar om hela arbetsprocessen, från idé till färdig produkt. I ämnet ingår olika yrkesroller inom området samt etiska frågor i samband med medieproduktion.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av medieproduktioner samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsprocessen från idé till färdig produkt samt om olika yrkesroller. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur innehåll, form och funktion samspelar i olika produktioner. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om text-, bild- och ljudarbete samt de tekniker som används inom områdena. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att omsätta egna eller andras idéer till färdiga produktioner. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom medieproduktion.

Praktiskt arbete samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges tillfälle att reflektera över och samtala om etiska frågor i samband med medieproduktion.

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika former av medieproduktioner.
  2. Kunskaper om hur text, bild och ljud samverkar för att förmedla ett budskap.
  3. Förmåga att planera och genomföra medieproduktioner, från idé till färdig produkt.
  4. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniker inom medieproduktion.

Kurser i ämnet

  • Animation, 100 poäng.
  • Medieproduktion, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Animation MEOANI5 100
Medieproduktion MEOMED5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .