Mekatronik

Ämneskod: MEK

Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. De två teknikområdena slås ihop för att man ska kunna studera sådan teknisk utrustning i vardagen som integrerar elektriska och mekaniska funktioner. I ämnet mekatronik behandlas samverkan mellan olika teknikområden inom produkter och processer. Ämnet kan delas upp i två delar – produktmekatronik och processmekatronik. Produktmekatronik behandlar produkters uppbyggnad, och processmekatronik behandlar uppbyggnaden av de processer som bygger dessa produkter.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet mekatronik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att bygga mekatroniska system samt kunskaper om hur mekanisk struktur, elektroteknik samt styr- och reglerteknik samverkar i människors vardag i tekniska system. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur naturvetenskapliga principer kan beskrivas med hjälp av matematiska formler. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur tekniska system kan brytas ned i delsystem.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av tekniken i vardagen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt med olika arbetsuppgifter. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att träna sin förmåga att planera dessa arbetsuppgifter.

Undervisningen i ämnet mekatronik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att planera, bygga och dokumentera mekatroniska system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och styrteknik.
  2. Förmåga att använda ritningar och manualer samt samarbeta med andra.
  3. Färdigheter i att använda informationsteknik som stöd vid byggnation och programmering av mekatroniska system.
  4. Kunskaper om hur mekanisk struktur, elektroteknik samt styr- och reglerteknik kan sammanföras till ett system.
  5. Förståelse av hur matematik och fysik kan användas för att beskriva principer inom ellära och mekanik.

Kurser i ämnet

  • Mekatronik 1, 100 poäng.
  • Mekatronik 2, 100 poäng, som bygger på kursen mekatronik 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Mekatronik 1 MEKMEK01 100
Mekatronik 2 MEKMEK02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .