Gas- och vätsketeknik

Kurskod: MEIGAS0 Poäng: 100

Kursen gas- och vätsketeknik omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .