Marina elektroniksystem

Ämneskod: MAY

Ämnet marina elektroniksystem behandlar felsökning och reparation i olika typer av marina elektroniksystem och apparater. Elektroniksystem och apparater innehåller normalt flera olika funktioner och komponenter, vilket kräver ett systematiskt arbetssätt för att lokalisera fel och felfunktioner.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet marina elektroniksystem ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra support och service på ett systematiskt och effektivt sätt i marina elektronikapparater och elektroniksystem. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att installera, programmera och driftsätta marina elektronikapparater och elektroniksystem. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och servicemanualer på svenska och engelska. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om mätteknik samt färdigheter i att använda mätinstrument för olika mätuppgifter.

Genom laborationer, ett undersökande arbetssätt och praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i problemlösning som krävs för support och service på elektroniksystem.

Undervisningen i ämnet marina elektroniksystem ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om funktion, konstruktion och uppbyggnad hos marina elektronikapparater och system.
  2. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt om standarder och begrepp inom området.
  3. Färdigheter i att planera, organisera, utföra och dokumentera reparationsarbete.
  4. Färdigheter i att utföra support och service av marina elektronikapparater och elektroniksystem.
  5. Färdigheter i att installera, programmera och driftsätta marina elektronikapparater och elektroniksystem.
  6. Förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och servicemanualer på svenska och engelska.
  7. Färdigheter i att använda mätinstrument för olika mätuppgifter.
  8. Färdigheter i att instruera användare i hur de handhar apparater och system.

Kurser i ämnet

  • Marina elektroniksystem, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och mikrodatorteknik.

Kurser

Namn Kod Poäng
Marina elektroniksystem MAYMAR0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .