Matupplevelser

Ämneskod: MAU

Ämnet matupplevelser behandlar sinnenas roll och betydelse för matupplevelsen. Ämnet handlar om våra sinnen och sensoriska metoder. I ämnet ingår ett undersökande och laborativt arbetssätt.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matupplevelser ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om sinnenas roll och betydelse för upplevelsen av måltiden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om våra sinnen samt sambanden mellan olika sinnesintryck och matupplevelser. Det handlar om smak- och luktupplevelser samt syn-, ljud- och känselintryck. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om grundsmakerna och hur olika smaker interagerar med varandra. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att identifiera och beskriva olika sinnesintryck och deras betydelse för matupplevelsen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sensoriska metoder som används i samband med skapande av måltider och matupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån sinnenas upplevelser komponera måltider.

Fältstudier samt ett undersökande och laborativt arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om sinnenas betydelse för matupplevelser.

Undervisningen i ämnet matupplevelser ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om sinnena samt deras roll och betydelse för matupplevelsen.
  2. Förmåga att identifiera och beskriva olika sinnesintryck samt deras betydelse för matupplevelsen.
  3. Förmåga att utifrån sinnenas upplevelser komponera och skapa måltider.

Kurser i ämnet

  • Matupplevelser, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Matupplevelser MAUMAT5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .