Måleri

Ämneskod: MAR

Ämnet måleri behandlar byggnadsmåleri från planering och utförande till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar även färgens estetiska värden och skyddande egenskaper.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet måleri ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra olika typer av målningsarbeten och uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om färglära, olika måleritekniker och målningsmaterialens estetiska och skyddande funktion. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika verktyg och material används och vårdas.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande vid måleriarbete samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
 2. Kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 4. Förmåga att göra riskbedömningar.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 7. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 8. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
 10. Kunskaper om företagande och entreprenörskap inom branschen.

Kurser i ämnet

 • Måleriprocessen, 200 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 2.
 • Måleri 1, 200 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 2.
 • Måleri 2, 200 poäng, som bygger på kursen måleri 1.
 • Måleri 3, 200 poäng, som bygger på kursen måleri 2.
 • Måleri 4, 200 poäng, som bygger på kursen måleri 3.
 • Måleri 5, 200 poäng, som bygger på kursen måleri 4.
 • Måleri – dekorationstekniker, 100 poäng.
 • Måleri – äldre måleritekniker, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Måleriprocessen MARMAL0 200
Måleri 1 MARMAL01 200
Måleri 2 MARMAL02 200
Måleri 3 MARMAL03 200
Måleri 4 MARMAL04 200
Måleri 5 MARMAL05 200
Måleri – dekorationstekniker MARMAE0 100
Måleri – äldre måleritekniker MARMAR0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .