Människokroppen

Ämneskod: MAP

Ämnet människokroppen behandlar kroppens organ, organsystem och fysiska utveckling. Ämnet handlar om hur kroppen fungerar, utvecklas och förändras genom livet. I ämnet ingår kroppens behov av vatten, näring och fysisk aktivitet.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet människokroppen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människokroppen och förståelse av kroppens olika behov. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika organ, organsystem, dess uppbyggnad och funktioner. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kroppens behov av vatten, näring och fysisk aktivitet. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om kroppens fysiska utveckling och förändring genom livet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse för sambanden mellan kroppens olika funktioner och behov av vatten, näring samt fysisk aktivitet.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och sjukdomsframkallande mikroorganismer samt hur de påverkar organ och organsystem.

Laborationer och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska genom praktiska övningar ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra första hjälpen samt hjärt- och lungräddning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över samt samtala om samband mellan kroppens behov, levnadsvanor och hälsa.

Undervisningen i ämnet människokroppen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om kroppens organ, organsystem och fysiska utveckling.
  2. Förståelse av samband mellan kroppens olika funktioner och behov av vatten, näring samt fysisk aktivitet.
  3. Kunskaper om sjukdomar samt hur de påverkar organ och organsystem.

Kurser i ämnet

  • Människokroppen, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Människokroppen MAPMAN5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .