Matematik

Ämneskod: MAM

Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. I ämnet ingår att föra och följa matematiska resonemang samt att arbeta med olika undersökande aktiviteter.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp och metoder samt förmåga att använda dessa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda olika strategier för att lösa matematiska problem. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för matematik som en undersökande och kreativ verksamhet.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda matematik i olika sammanhang som kan uppstå i vardagen och i yrkeslivet. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda digital teknik och andra redskap som kan användas för att lösa matematiska problem.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att bedöma giltigheten i matematiska resonemang.

Undervisningen i matematik ska vara av undersökande karaktär och utgå från vardags- och yrkesrelaterade företeelser. Undervisningen ska också stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att använda matematiska begrepp.
  2. Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär.
  3. Förmåga att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet.
  4. Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet i dessa.

Kurser i ämnet

  • Matematik 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Matematik 2, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 1.
  • Matematik 3, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Matematik 1 MAMMAT51 100
Matematik 2 MAMMAT52 100
Matematik 3 MAMMAT53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .