Specialkoster

Kurskod: MALSPE0 Poäng: 100

Kursen specialkoster omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .