Maskintjänst

Ämneskod: MAK

Ämnet maskintjänst omfattar de kunskaper som krävs för att hantera den maskinella utrustningen ombord på fartyg. Det behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom maskinavdelningen på handelsfartyg. Detta innefattar tekniska begrepp och teorier.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet maskintjänst ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om drift och vakthållning på fartyg samt förmåga att utföra driftsarbete inom maskinavdelningen och arbetsuppgifter för vaktgående maskinpersonal. Den ska vidare leda till att eleverna utvecklar kunskaper om mekanik och materiallära samt ett tekniskt kunnande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om fartygs underhåll samt förmåga att utföra underhållsarbete inom maskinavdelningen. Dessa kunskaper är enligt nationella och internationella regler nödvändiga för tjänstgöring ombord på fartyg.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet maskintjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utföra arbetsuppgifter för vaktgående maskinpersonal.
 2. Kunskaper om maskinbefäls arbetsuppgifter.
 3. Förmåga att utföra driftsarbete inom ett fartygs maskinavdelning.
 4. Förmåga att utföra underhållsarbete inom maskinavdelningen på ett fartyg.
 5. Förmåga att arbeta miljö-, säkerhets- och kvalitetsmedvetet på det sätt yrket kräver.
 6. Förmåga att samarbeta och kommunicera med ett för yrket relevant språk.
 7. Kunskaper om de tekniska konstruktioner och den tekniska utrustning som finns inom maskinavdelningen på ett fartyg.
 8. Kunskaper om lagar och bestämmelser som reglerar området.

Kurser i ämnet

 • Maskinbefäl, 100 poäng.
 • Maskintjänst 1, 300 poäng.
 • Maskintjänst 2, 300 poäng, som bygger på kursen maskintjänst 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Maskinbefäl MAKMAS0 100
Maskintjänst 1 MAKMAS01 300
Maskintjänst 2 MAKMAS02 300

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .