Matlagningskunskap

Ämneskod: MAG

Ämnet matlagningskunskap behandlar tillagning av olika maträtter. Ämnet handlar om råvaror, matlagningsmetoder och utrustning som används vid tillagning av mat. I ämnet ingår näringslära samt hygien och säker livsmedelshantering.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om råvaror och matlagningsmetoder samt förmåga att tillaga olika maträtter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att välja samt använda råvaror utifrån kvalitet och näringsinnehåll. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika matlagningsmetoder. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda och sköta redskap, maskiner samt annan utrustning. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förståelse för maträttens estetiska utformning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att välja råvara, metod och utrustning för att tillaga välsmakande, näringsriktiga samt estetiskt tilltalande maträtter.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om livsmedelshygien och säker livsmedelshantering. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt i samband med matlagning.

Praktiskt arbete samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om arbetsprocess samt resultat av genomfört arbete.

Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om råvaror och matlagningsmetoder.
  2. Förmåga att välja råvaror, metoder och utrustning vid tillagning av maträtter.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom matlagning på ett hygieniskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Matlagning 1, 100 poäng.
  • Matlagning 2, 100 poäng, som bygger på kursen matlagning 1.
  • Matlagning 3, 100 poäng, som bygger på kursen matlagning 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Matlagning 1 MAGMAT51 100
Matlagning 2 MAGMAT52 100
Matlagning 3 MAGMAT53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .