Måleri

Ämneskod: MAF

Ämnet måleri behandlar måleri såväl inomhus som utomhus. I ämnet ingår materialkunskap, metoder och tekniker. Ämnet betonar vikten av att hantera färger och material på ett miljömässigt sätt.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet måleri ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om färgsättning, måleriteknik, material och verktyg. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om färgers och annat materials tekniska egenskaper och användningsområden. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och tekniker samt verktyg och annan teknisk utrustning som används inom måleri. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra måleriarbeten och uppsättning av väggbeklädnadsmaterial på ett yrkesmässigt sätt.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta samt underhålla verktyg och annan utrustning. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att välja material och verktyg samt bedöma slutresultatet.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifterna på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om arbetsmiljö samt hur arbetsprocessen påverkar resultatet.

Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om färg och material inom måleri.
  2. Kunskaper om metoder och tekniker samt verktyg och annan utrustning.
  3. Förmåga att välja, använda och underhålla material och verktyg på ett ergonomiskt samt säkert sätt.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom måleri på ett yrkesmässigt sätt.
  5. Förmåga att hantera restavfall på ett miljömässigt samt säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

  • Måleri 1, 100 poäng.
  • Måleri 2, 100 poäng, som bygger på kursen måleri 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Måleri 1 MAFMAL51 100
Måleri 2 MAFMAL52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .