Människans säkerhet

Ämneskod: MÄS

Ämnet människans säkerhet har sin grund i samhällskunskap. I ämnet behandlas det arbete som pågår i samhället för att förebygga skador och olycksfall. Dessutom behandlas hur människor och deras omgivning kan skyddas mot åverkan och hur skador kan förebyggas och lindras.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet människans säkerhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna uppmärksamma och påtala skaderisker samt förmåga att delta i samhällets skadeförebyggande arbete.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om de myndigheter och organisationer som ansvarar för det skadeförebyggande arbetet. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om faktorer i samhället som kan orsaka skador på människor och omgivande miljö. Äldre och barn är speciellt utsatta grupper, och undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur säkerheten för dessa grupper kan förbättras.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att möta och kommunicera med människor i svåra situationer på ett etiskt och pedagogiskt sätt.

Undervisningen i ämnet människans säkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om myndigheter och organisationer som ansvarar för medborgarnas säkerhet.
  2. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamhetsområdet.
  3. Kunskaper om missbruk av droger, läkemedel och spel samt deras effekter.
  4. Kunskaper om våld och hot i samhället samt förmåga att utöva självförsvar.
  5. Kunskaper om systematiskt olycksarbete och skadeförebyggande arbete med fokus på målgruppen barn och äldre samt förmåga att delta i det skadeförebyggande arbete.
  6. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra på ett yrkesetiskt och pedagogiskt sätt.

Kurser i ämnet

  • Människans säkerhet, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Människans säkerhet MÄSMÄN0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .