Lokalvård

Ämneskod: LOK

Ämnet lokalvård behandlar rengöring och underhåll av lokaler samt andra utrymmen. Ämnet handlar om rengöringstekniker, redskap och annan utrustning samt om rengöringsprodukter för olika material. Centralt i ämnet är hygien, säkerhet och miljö.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lokalvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lokalvård samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om rengöring och enklare underhåll av lokaler. Arbete med lokalvård innebär även ansvar för en hög kvalitet beträffande helhetsintrycket. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av lokalvårdens betydelse för hälsa och trivsel.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika rengöringsmedels innehåll, egenskaper och användningsområden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om rengöringsmedlens påverkan på miljön. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om redskap och annan utrustning som används inom lokalvård. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att välja rengöringsmedel, redskap och annan utrustning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom lokalvård på ett hygieniskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att sköta och underhålla redskap samt annan utrustning som används i samband med lokalvård. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller inom området. Det handlar om arbetsmiljö, säkerhet och hänsyn till miljön.

Praktiskt arbete samt ett undersökande och problembaserat arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om resultatet av genomfört arbete samt om rengöringsmedlens påverkan på miljön.

Undervisningen i ämnet lokalvård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förståelse av lokalvårdens betydelse för hälsa och trivsel.
  2. Kunskaper om produkter och utrustning som används inom lokalvård.
  3. Förmåga att välja produkter och utrustning för rengöring samt underhåll inom lokalvård.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom lokalvård på ett hygieniskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Kurser i ämnet

  • Lokalvård 1, 100 poäng.
  • Lokalvård 2, 100 poäng, som bygger på kursen lokalvård 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Lokalvård 1 LOKLOK51 100
Lokalvård 2 LOKLOK52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .