Film- och interaktiv ljudproduktion

Kurskod: LJUFIL0 Poäng: 100

Kursen film- och interaktiv ljudproduktion omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i film- och interaktiv ljudproduktion.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .