Livsmedels- och näringskunskap

Ämneskod: LIS

Ämnet livsmedels- och näringskunskap behandlar olika livsmedel samt deras kvalitet och näringsinnehåll. Ämnet handlar också om hantering av livsmedel samt om livsmedelskedjan från råvaruproduktion till färdig produkt. I ämnet ingår hygien och säker livsmedelshantering.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet livsmedels- och näringskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om livsmedel samt förmåga att utföra arbetsuppgifter i samband med livsmedelshantering. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika livsmedel samt deras kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur livsmedelskvaliteten påverkas av produktionsmetoder, förädling och förvaring. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förståelse för näringsämnenas betydelse för hälsan. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att identifiera olika livsmedel samt välja livsmedel utifrån näringsinnehåll och kvalitet.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera livsmedel, till exempel uppläggning, paketering och prismärkning inom delikatess-, ost- samt frukt- och gröntområdet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsmedelshygien och säker livsmedelshantering. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda metoder, redskap och annan utrustning. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör livsmedel. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.

Fältstudier, praktiskt arbete och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över och samtala om livsmedels betydelse för hälsan samt om etik och hållbar utveckling inom livsmedelsområdet.

Undervisningen i ämnet livsmedels- och näringskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden.
  2. Förmåga att identifiera olika livsmedel samt välja livsmedel utifrån näringsinnehåll och betydelse för hälsan.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Livsmedels- och näringskunskap, 100 poäng.
  • Mat och butik 1, 100 poäng, som bygger på kursen livsmedels- och näringskunskap.
  • Mat och butik 2, 100 poäng, som bygger på kursen mat och butik 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Livsmedels- och näringskunskap LISLIV5 100
Mat och butik 1 LISMAT51 100
Mat och butik 2 LISMAT52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .