Lantbruksmaskiner 1

Kurskod: LAULAT01 Poäng: 100

Kursen lantbruksmaskiner 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4–5.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .