Lastbilar – reparations- och systemteknik

Ämneskod: LAP

Ämnet lastbilar – reparations- och systemteknik behandlar komponenter och system samt reparationer av lastbilar.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lastbilar – reparations- och systemteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lastbilars olika system och komponenter. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra reparationer av komponenter och system i lastbilar. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda manualer och relevanta informationssystem i samband med felsökning och reparationer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Undervisningen i ämnet lastbilar – reparations- och systemteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lastbilars olika komponenter och systemuppbyggnad samt hur de samverkar och kommunicerar med varandra.
 2. Förmåga att utföra felsökning och reparationer på lastbilar samt på deras olika system och komponenter.
 3. Förmåga att utföra komponent- och kretsmätningar med mät- och diagnosutrustning samt tolka utläst mätdata i samband med felsökning och reparationer.
 4. Förmåga att använda specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning.
 5. Förmåga att använda manualer, scheman och digitala informationssystem i samband med felsökning och reparationer.
 6. Förmåga att arbeta och samarbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
 7. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt kunna anpassa språket efter målgruppen.

Kurser i ämnet

 • Lastbilar – kraftöverföring, 100 poäng, som bygger på kursen lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer.
 • Lastbilar – chassi och bromsar, 200 poäng, som bygger på kursen lastbilar – kraftöverföring.
 • Lastbilar – system- och diagnosteknik 1, 100 poäng, som bygger på kursen lastbilar – chassi och bromsar.
 • Lastbilar – system- och diagnosteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen lastbilar – system- och diagnosteknik 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Lastbilar – kraftöverföring LAPLAS0 100
Lastbilar – chassi och bromsar LAPLAC0 200
Lastbilar – system- och diagnosteknik 1 LAPLAS01 100
Lastbilar – system- och diagnosteknik 2 LAPLAS02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .