Lås- och passerteknik

Ämneskod: LAO

Ämnet lås- och passerteknik behandlar lås och låssystems uppbyggnad, tillverkning och installation. Dessutom behandlar ämnet metoder och tekniker för underhåll och reparation av befintliga låssystem.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lås- och installationsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om produkter, utrustning och material för lås, låsanläggningar och dörrmiljöer. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de installationstekniker och kvalitetskontroller som används inom området.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap om lagar, förordningar och standarder inom området samt ett yrkesetiskt förhållningssätt vid arbete med låstekniska system. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att planera och förbereda arbetet utifrån tekniska underlag. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett säkert och miljömässigt sätt samt kunskaper om dokumentation av utfört arbete.

I undervisningen ska ett undersökande arbetssätt förekomma. I praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i problemlösning som krävs för tillverkning, montering, installation och service av låstekniska system.

Undervisningen i ämnet lås- och passerteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om uppbyggnad, funktion och driftegenskaper hos låstekniska system i och kring dörrmiljön.
  2. Förmåga att tillverka, montera, installera och underhålla låstekniska system.
  3. Kunskaper om lagar, förordningar och standarder som reglerar arbete med låstekniska system.
  4. Förmåga att tolka låstekniska system med ledning av scheman, ritningar och övriga anvisningar.
  5. Förmåga att kontrollera, prova, felsöka och avhjälpa fel på låstekniska system.
  6. Förmåga att kunna registrera och dokumentera installation, avvikelser och förändringar.
  7. Kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet samt påverkan på miljö.

Kurser i ämnet

  • Låsteknik, 200 poäng.
  • Låsinstallation, 200 poäng, som bygger på kursen låsteknik.

Kurser

Namn Kod Poäng
Låsteknik LAOLAT0 200
Låsinstallation LAOLAS0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .