Lantbruksmaskinsteknik

Ämneskod: LAK

Ämnet lantbruksmaskinsteknik behandlar funktion hos samt service, underhåll, inspektion, felsökning och reparationer av vanligt förekommande fordon och redskap som används i lantbruket.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lantbruksmaskinsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vanligt förekommande fordon och redskap som används inom lantbruket samt deras olika system och komponenter. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att genomföra service, underhåll och inspektion av fordon och redskap. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra enklare felsökning och reparationer.

Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda manualer och relevanta informationssystem. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Undervisningen i ämnet lantbruksmaskinsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika lantbruksfordon och redskap, deras olika system och komponenter samt hur de samverkar.
  2. Förmåga att genomföra service, underhåll och inspektion av lantbruksfordon och redskap.
  3. Förmåga att genomföra enklare felsökning och reparationer av lantbruksfordon och redskap samt deras olika utrustningar, system och komponenter.
  4. Förmåga att använda specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning.
  5. Förmåga att använda manualer, scheman och digitala informationssystem i samband med felsökning och reparationer.
  6. Förmåga att arbeta och samarbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
  7. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt kunna anpassa språket efter målgruppen.

Kurser i ämnet

  • Lantbruksmaskinsteknik, 100 poäng, som bygger på mobila maskiner – system- och diagnos 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Lantbruksmaskinsteknik LAKLAN0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .