Lagerprocesser

Kurskod: LAGLAP0 Poäng: 200

Kursen lagerprocesser omfattar punkterna 2–5 och 8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .