Lager och terminal

Ämneskod: LAE

Ämnet lager och terminal behandlar logistik för en rationell hantering av gods. Ämnet handlar om att bereda plats för, paketera om och förflytta varor. I ämnet ingår frakthandlingar, digitala informationssystem och teknisk utrustning som används inom logistik.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lager och terminal ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om logistik för hantering av varor och gods inom lager och terminal samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagrets och terminalens funktion i kedjan från producent till kund. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om frakthandlingar och annan dokumentation som följer med transporten av godset. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om digitala informationssystem som används inom verksamhetsområdet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika logistiklösningar så att lager- och terminalytor används på ett optimalt sätt. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om fraktbestämmelser och om regler för paketering och emballering av varor och gods. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda information om godset för att bereda plats för, paketera om eller förflytta godset.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den tekniska utrustning som används inom lager och terminal. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att använda, sköta och underhålla den tekniska utrustningen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom lager och terminal på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Praktiskt arbete och ett problembaserat arbetssätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över och samtala om genomfört arbete och om arbetsmiljö och säkerhet.

Undervisningen i ämnet lager och terminal ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om logistik för en rationell hantering av gods.
  2. Förmåga att använda dokument och information om godsets flöden.
  3. Förmåga att använda, sköta och underhålla teknisk utrustning inom lager och terminal.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Lager och terminal 1, 100 poäng.
  • Lager och terminal 2, 100 poäng, som bygger på kursen lager och terminal 1.
  • Plocklager, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Lager och terminal 1 LAELAG51 100
Lager och terminal 2 LAELAG52 100
Plocklager LAEPLO5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .