Lackeringsteknik för tunga fordon

Kurskod: LACLAR0 Poäng: 200

Kursen lackeringsteknik för tunga fordon omfattar punkterna 2–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .