Lantbruksdjur

Ämneskod: LAB

Ämnet lantbruksdjur behandlar olika lantbruksdjur och skötsel av dessa. I ämnet ingår produktion inom djurhållning samt lantbruksdjurens betydelse för landskapsvård och biologisk mångfald. Centralt i ämnet är etiska ställningstaganden, lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning. Ämnet handlar också om djurstallar och om den tekniska utrustning som används där.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lantbruksdjur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lantbruksdjur och förmåga att arbeta med djur. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om djurens biologi, behov och naturliga beteende. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs beteende, utveckling, hälsa och välbefinnande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om foder, foderhantering och utfodring av lantbruksdjur.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att underhålla och sköta djurstallar med den tekniska utrustning och de digitala hjälpmedel som används i arbete med lantbruksdjur. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller djuretik, säkerhet och miljö.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta lantbruksdjur och djurstallar utifrån djurens behov och beteende. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta lantbruksdjur och djurstallar på ett etiskt, hygieniskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att följa rutiner och ta ansvar i arbetet med lantbruksdjur.

Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förståelse för att arbete med lantbruksdjur handlar om produktion av varor och tjänster. Det kan vara produktion av livsmedel men också landskapsvård och biologisk mångfald. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera produkter från lantbruksdjur på ett hygieniskt och säkert sätt.

Praktiskt arbete och fältstudier ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att göra stallturer för att iaktta lantbruksdjurs beteende och bedöma djurens hälsa samt välbefinnande. Undervisningen ska vara av undersökande och problemlösande karaktär. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att samtala om djuretik och miljöfrågor i samband med djurhållning.

Undervisningen i ämnet lantbruksdjur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om lantbruksdjurs biologi, behov och naturliga beteenden.
  2. Förmåga att sköta lantbruksdjur och djurstallar med hänsyn till djurens behov och beteende.
  3. Förmåga att arbeta med lantbruksdjur på ett etiskt, hygieniskt och säkert sätt.
  4. Förmåga att använda teknisk utrustning och digitala hjälpmedel som används i arbete med lantbruksdjur.
  5. Förmåga att hantera produkter från lantbruksdjur på ett hygieniskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Lantbruksdjur 1, 100 poäng.
  • Lantbruksdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen lantbruksdjur 1.
  • Lantbruksdjur 3, 100 poäng, som bygger på kursen lantbruksdjur 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Lantbruksdjur 1 LABLAN51 100
Lantbruksdjur 2 LABLAN52 100
Lantbruksdjur 3 LABLAN53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .