Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik

Ämneskod: LAA

Ämnet lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik behandlar fordonsverkstaden som arbetsplats. Ämnet behandlar även funktion hos samt service och underhåll av lastbilar och mobila maskiner.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar en förståelse för hela fordonsverkstaden som arbetsplats, dess verksamheter, arbetsmiljöer och risker. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vanligt förekommande arbetsuppgifter samt färdigheter i att använda verktyg och utrustning i en fordonsverkstad inrättad för lastbilar eller mobila maskiner.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika lastbilar och mobila maskiner samt deras användningsområden. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om lastbilars och mobila maskiners huvudkomponenter och deras funktion. Undervisningen ska även leda till att eleverna utveckla förmåga att genomföra service och underhåll.

Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar en förmåga att använda manualer, relevanta informationssystem och övrig utrustning. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas intresse för lastbilar och mobila maskiner samt för utrustning och ny teknik. Undervisningen ska leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Undervisningen i ämnet lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika arbetsprocesser och arbetsmetoder samt olika arbetsmiljöer och risker i en fordonsverkstad inrättad för lastbilar eller mobila maskiner.
 2. Kunskaper om digitala informationssystem, mätutrustning och teknisk information samt verktyg och övrig utrustning i en fordonsverkstad.
 3. Kunskaper om olika lastbilar och mobila maskiner samt deras olika huvudkomponenter och system.
 4. Förmåga att genomföra service, underhåll samt funktions- och säkerhetskontroll av lastbilar, mobila maskiner och deras tilläggsutrustning.
 5. Förmåga att använda verktyg och övrig utrustning.
 6. Förmåga att använda manualer, scheman och digitala informationssystem i samband med service och underhåll.
 7. Förmåga att arbeta och samarbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
 8. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt i kommunikationen med kunder anpassa språket efter målgruppen.

Kurser i ämnet

 • Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik, 100 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion.
 • Lastbilar och mobila maskiner – basteknik, 100 poäng, som bygger på kursen lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik.
 • Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1, 100 poäng, som bygger på kursen lastbilar och mobila maskiner – basteknik.
 • Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2, 100 poäng, som bygger på kursen lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1

Kurser

Namn Kod Poäng
Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik LAALAS0 100
Lastbilar och mobila maskiner – basteknik LAALAT0 100
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 LAALAS01 100
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2 LAALAS02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .