Kyl- och värmepumpsteknik – installation

Kurskod: KYLKYC0 Poäng: 200

Kursen kyl- och värmepumpsteknik – installation omfattar punkterna 1–2, 4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .