Kraft- och värmeteknik 2

Kurskod: KRAKRA02 Poäng: 200

Kursen kraft- och värmeteknik 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .