Konst och kultur

Ämneskod: KOO

Ämnet konst och kultur behandlar olika konstarter och kulturyttringar samt hur de samspelar med samhällsutvecklingen. Ämnet handlar såväl om nutida som historiska konst- och kulturströmningar. I ämnet ingår etiska frågeställningar i samband med konst och kultur.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konst och kultur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika konstarter och kulturyttringar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om konst- och kulturbegreppet samt om hur konstarterna samspelar med samhället. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika konstarter. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika kulturyttringar genom tiderna, såväl konventionella som olika subkulturer.

Undervisningen ska leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att uppleva och tolka konst och kulturyttringar samt hur de samspelar med samhällsutvecklingen. Fältstudier och kulturupplevelser av olika slag ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över samt samtala om etiska frågeställningar i samband med konst och kultur.

Undervisningen i ämnet konst och kultur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om konst- och kulturbegreppets olika innebörder.
  2. Kunskaper om konst och kulturyttringar med exempel från olika epoker.
  3. Förmåga att tolka konst- och kulturyttringar och hur de samspelar med samhällsutvecklingen.

Kurser i ämnet

  • Konst och kultur, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Konst och kultur KOOKUN5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .