Konsthantverk

Ämneskod: KOH

Ämnet konsthantverk behandlar hantverkstekniker och material ur både estetiska och funktionella aspekter. Det behandlar också reflektioner kring kvalitet, arbetsprocess och resultat.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konsthantverk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i hantverksmässigt arbete och förmåga att utföra konstnärligt arbete i olika material. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan funktionell och konstnärlig utformning samt av samspelet mellan material, form, funktion och färg.

Undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla initiativförmåga, idérikedom, noggrannhet, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och skaparglädje. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kreativt tänkande, känsla för form och ett estetiskt förhållningssätt i mötet med olika material och arbetsuppgifter. Därför ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om färg och form som färdigheter i formgivning.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma relationen mellan egna föreställningar och vilka möjligheter materialet ger i arbetet. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmågan att reflektera över arbetsprocessen och resultatets kvalitet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla och tillämpa kunskaper om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt om miljöpåverkan och resurshantering.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den historiska utvecklingen inom olika hantverksområden.

Undervisningen i ämnet konsthantverk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om materialens och hantverkens historiska utveckling samt deras betydelse för människans utveckling.
 2. Färdigheter i att utföra hantverksmässigt arbete i olika material.
 3. Färdigheter i att använda verktyg och bearbetningsmetoder.
 4. Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
 5. Kunskaper om materialens bearbetningsmetoder och användningsområden.
 6. Förmåga att reflektera kring materialkvalitet i relation till de olika arbetsuppgifterna.
 7. Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
 8. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Kurser i ämnet

 • Konsthantverk 1, 100 poäng.
 • Konsthantverk 2, 100 poäng, som bygger på kursen konsthantverk 1.
 • Konsthantverk 3, 100 poäng, som bygger på kursen konsthantverk 2.
 • Konsthantverk 4, 100 poäng, som bygger på kursen konsthantverk 3.
 • Konsthantverk 5, 100 poäng, som bygger på kursen konsthantverk 4.

Kurser

Namn Kod Poäng
Konsthantverk 1 KOHHAN01 100
Konsthantverk 2 KOHHAN02 100
Konsthantverk 3 KOHHAN03 100
Konsthantverk 4 KOHHAN04 100
Konsthantverk 5 KOHHAN05 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .