Skarvnings- och sammanfogningsteknik

Kurskod: KARSKR0 Poäng: 300

Kursen skarvnings- och sammanfogningsteknik omfattar punkterna 2 och 6–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .