Industriella produktionsmetoder 2

Kurskod: INNIND32 Poäng: 100

Kursen industriella produktionsmetoder 2 omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .