Information och kommunikation

Ämneskod: INM

Ämnet information och kommunikation behandlar olika verksamheters externa och interna information och kommunikation. Ämnet handlar om utvecklingen av informationssamhället samt dess betydelse för individ och samhälle. I ämnet ingår teknisk utrustning, programvaror samt rutiner för information och kommunikation. Centralt i ämnet är kritisk granskning av information samt etik och sekretess inom området.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av extern och intern information och kommunikation samt förmåga att utföra uppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om begreppen information och kommunikation samt om utvecklingen av informationssamhället. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av vad det innebär att leva i ett informationssamhälle.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster som används i samband med olika former av information och kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt granska information. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör information och kommunikation samt om etik och sekretess inom området. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett säkert, etiskt samt serviceinriktat sätt.

Praktiskt arbete samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om etik, säkerhet samt sekretess i samband med information och kommunikation.

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
  2. Förmåga att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området.
  3. Förmåga att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.

Kurser i ämnet

  • Information och kommunikation 1, 100 poäng.
  • Information och kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1.
  • Digital kompetens, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Information och kommunikation 1 INMINF51 100
Information och kommunikation 2 INMINF52 100
Digital kompetens INMDIG5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .