Information och kommunikation

Ämneskod: INF

Ämnet information och kommunikation handlar om både verbal och icke-verbal kommunikation i yrkessammanhang och hur man kan planera, organisera och utvärdera kommunikationsinsatser. Ämnet behandlar kommunikation i olika sammanhang och medier samt hur man effektivt kan söka, bearbeta och kommunicera information.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan kommunicera på ett effektivt och målgruppsanpassat sätt samt färdigheter i informations- och kommunikationsteknik med hjälp av digitala verktyg och programvaror. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information samt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att samverka med andra samt att arbeta serviceinriktat och ansvarsfullt utifrån krav på kvalitet, miljö, ergonomi och arbetsmiljö samt relevanta lagar och andra bestämmelser.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att ta eget ansvar samt att arbeta och handla självständigt och med omdöme med information och kommunikation.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av begrepp samt färdigheter i olika arbetsuppgifter inom området information och kommunikation. Därigenom får eleverna förutsättningar att finna lösningar på olika typer av problem och situationer som kan uppstå i yrkesrollen.

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om effektiv och målgruppsanpassad kommunikation.
  2. Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
  3. Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter muntligt och skriftligt samt förmåga att använda programvaror för kommunikation.
  4. Kunskaper om relevanta lagar och andra bestämmelser inom området information och kommunikation.
  5. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
  6. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultatet av arbetet.
  7. Förmåga att samverka med andra inom yrkessammanhanget och kommunicera både internt och externt.

Kurser i ämnet

  • Information och kommunikation 1, 100 poäng.
  • Information och kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Information och kommunikation 1 INFINF01 100
Information och kommunikation 2 INFINF02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .