Industriell produktion

Ämneskod: INE

Ämnet industriell produktion behandlar produktionen inom industrin. Ämnet handlar om produktions- och arbetsprocessen samt om driftens krav på skötsel och underhåll. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industriell produktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om produktion inom industrin samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom drift och underhåll. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om produktions- och arbetsprocessen, från idé till färdig produkt. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om industrin i ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om industrins användning av naturresurser och påverkan på miljön. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av vad det innebär att arbeta inom industriell verksamhet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om metoder, tekniker och säkerhetssystem som tillämpas inom industriell verksamhet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om skötsel och underhåll av material och utrustning. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av underhållsarbetets betydelse för optimal drift och produktionens kvalitet. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för individens och arbetslagets betydelse och ansvar inom produktionen. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra olika arbetsuppgifter inom drift och underhåll.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet. Det kan handla om brand och elsäkerhet, olycksrisker och förebyggande åtgärder samt skyddsutrustning. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse om återvinningens och avfallshanteringens betydelse för en hållbar utveckling.

Praktiskt arbete och fältstudier ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över samt samtala om säkerhet, arbetsmiljö, miljöhänsyn och hållbar utveckling.

Undervisningen i ämnet industriell produktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om produktions- och arbetsprocesser inom industriell verksamhet.
  2. Förståelse av vad det innebär att arbeta inom industriell verksamhet.
  3. Kunskaper om tekniker, metoder och säkerhetssystem inom industriell produktion.
  4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom drift och underhåll på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Kurser i ämnet

  • Industriell produktion 1, 100 poäng.
  • Industriell produktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen industriell produktion 1.
  • Industriell produktion 3, 100 poäng, som bygger på kursen industriell produktion 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Industriell produktion 1 INEIND51 100
Industriell produktion 2 INEIND52 100
Industriell produktion 3 INEIND53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .