Informationsteknisk arkitektur

Kurskod: INAINF3 Poäng: 100

Kursen informationsteknisk arkitektur omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .