Datakommunikation och informationssäkerhet

Kurskod: INADAT3 Poäng: 200

Kursen datakommunikation och informationssäkerhet omfattar punkterna 1–2, 4–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .