Tillämpad automationsteknik

Kurskod: IDUTIL3 Poäng: 100

Kursen tillämpad automationsteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .